Select Page

Dina idéer och drömmar ska förvandlas till ett skräddarsytt hus, inom budgetens ramar och utan att det kostar mer än ett standardhus. Därför är det viktigt att vi förstår hur ditt drömhus ser ut och vilka förväntningar du har på ditt framtida hem. Det börjar alltid med frågorna. Vilken form och stil ska huset ha? Vilka kommer att bo där och på vilket sätt kommer det att användas? Var ska det byggas? Vad är budgeten? Nästa steg är att formge smart. När det behövs skissar vi med papper och blyertspenna, men slutligen utformar vi huset i datorn. Det gör att vi snabbt kan anpassa våra skisser efter dina önskemål. Därefter börjar vi bygga.

Genom hela processen, från förberedelse till byggstädning, har du en nära kontakt med vår projektledare. Enligt fast schema. Den täta kontakten är en garant för att hela byggnationen blir en bra och positiv upplevelse. Om du inte bor nära byggplatsen arbetar vi enligt principen Building Apart Together.

D I S K U T E R A

Vad är dina önskemål? Vilken typ av hus vill du ha och hur ska det användas? Familjesituation, livsstil, hobbyer och husdjur? Var finns tomten, hur är ljuset, vilken utsikt är viktig? Hur kan vi förena allt detta med kommunens detaljplan, andra föreskrifter och den lokala arkitekturen? Vi kopplar alla önskemål till möjligheter och sedan förvandlar vi det till en skiss.

F Ö R E S L Å 

Du får ta ställning till vårt övergripande förslag, som vi arbetat fram utifrån dina önskemål och våra gemensamma skisser. Vi hittar lösningar för hur vi ska leverera huset och komma i hamn med alla idéer och förslag. Här har vi också ritat in förslag på eventuella komplementbyggnader, som garage eller gäststuga, och ytterligare arbete som trädgårdsanläggning eller inredning.

K O M M A  Ö V E R E N S

Utifrån det skissade förslaget tar vi fram en 3D-design över huset. Här ser du precis hur huset kommer att bli, tillsammans med materialvalen, och detta är grunden i leveransdeklarationen. I den står även tydligt beskrivet exakt vilket arbete som kommer att utföras, så att du ska kunna flytta in i ditt helt nyckelfärdiga hus – byggt enligt dina önskemål.

F Ö R B E R E D A

Innan bygget startar krävs oftast bygglov. Vi förser dig med alla nödvändiga ritningar och dokument som kommunen kräver för att fatta ett positivt beslut. I väntan på besked fortsätter vi att arbeta med husdetaljer, såsom köks- och badrumsinredning, golvmaterial, väggar och tak. Vi projekterar de tekniska installationer, som uppvärmning, ventilation och belysning.

B Y G G A 

När bygglovet gått igenom planerar vi för byggstart. I första fasen gör vi markarbeten och grundläggning, sedan följer huset och tillbyggnader. Under hela bygget träffar du regelbundet de partners i byggnationen – om det är möjligt. Bort du långt sköter vi kommunikationen med text, telefon, streamade bilder och drönare efter behov.

L E V E R E R A

När bygget är färdigt och huset står redo för inflyttning är det dags för överlåtelse. Till slutbesiktningen tar vi hjälp av en neutral besiktningsman, så att du kan vara säker på att allt utförts på ett korrekt sätt. Sedan är det upp till dig att ställa in möblerna och njuta av ditt nya hem under många sköna år framåt.

Genom hela processens gång, från förberedelse till dess att projektet är slutfört, jobbar du som uppdragsgivare nära ihop med vår projektledare. Enligt ett fast schema. Och han ser till att byggandet av ditt eget hus blir en bra och positiv upplevelse. Eller så som vi brukar säga: the joy of building. Och det går även bra på distans tack vare våra BAT (Building Apart Together) lösningar.

D I S K U T E R A

Vad är dina önskemål? Vilken typ av hus vill du ha och hur ska det användas? Familjesituation, livsstil, hobbyer och husdjur? Var finns tomten, hur är ljuset, vilken utsikt är viktig? Hur kan vi förena allt detta med kommunens detaljplan, andra föreskrifter och den lokala arkitekturen? Vi kopplar alla önskemål till möjligheter och sedan förvandlar vi det till en skiss.

l

F Ö R E S L Å

Du får ta ställning till vårt övergripande förslag, som vi arbetat fram utifrån dina önskemål och våra gemensamma skisser. Vi hittar lösningar för hur vi ska leverera huset och komma i hamn med alla idéer och förslag. Här har vi också ritat in förslag på eventuella komplementbyggnader, som garage eller gäststuga, och ytterligare arbete som trädgårdsanläggning eller inredning.

K O M M A Ö V E R E N S

Utifrån det skissade förslaget tar vi fram en 3D-design över huset. Här ser du precis hur huset kommer att bli, tillsammans med materialvalen, och detta är grunden i leveransdeklarationen. I den står även tydligt beskrivet exakt vilket arbete som kommer att utföras, så att du ska kunna flytta in i ditt helt nyckelfärdiga hus – byggt enligt dina önskemål.

F Ö R B E R E D A

Innan bygget startar krävs oftast bygglov. Vi förser dig med alla nödvändiga ritningar och dokument som kommunen kräver för att fatta ett positivt beslut. I väntan på besked fortsätter vi att arbeta med husdetaljer, såsom köks- och badrumsinredning, golvmaterial, väggar och tak. Vi projekterar de tekniska installationer, som uppvärmning, ventilation och belysning.

B Y G G A

När bygglovet gått igenom planerar vi för byggstart. I första fasen gör vi markarbeten och grundläggning, sedan följer huset och tillbyggnader. Under hela bygget träffar du regelbundet de partners i byggnationen – om det är möjligt. Bort du långt sköter vi kommunikationen med text, telefon, streamade bilder och drönare efter behov.

L E V E R E R A

När bygget är färdigt och huset står redo för inflyttning är det dags för överlåtelse. Till slutbesiktningen tar vi hjälp av en neutral besiktningsman, så att du kan vara säker på att allt utförts på ett korrekt sätt. Sedan är det upp till dig att ställa in möblerna och njuta av ditt nya hem under många sköna år framåt.

NATURLIGA MATERIAL

Trä är ett fantastiskt byggmaterial och vi kombinerar det helst med så mycket andra naturliga material som möjligt. Vi vill begränsa användningen av plast när vi konstruerar ditt hus. Traditionellt används plastfolie i ytterväggar för att motverka kondens i konstruktionen, men det begränsar trämaterialets naturligt fuktreglerande funktion.

Eftersom vi använder oss av naturliga material blir plasten onödig. Man kan säga att konstruktionen andas och det ger ett bättre inomhusklimat. Dessutom ger naturmaterial akustiska fördelar och en förbättrad värmelagringskapacitet. Träfiberisolering är dessutom miljövänligt, både vid tillverkningen, under hela sin livslängd och när den ska återanvändas.

 

Trähus byggs utifrån en bärande stomme av träreglar, kompletterat med träpanel, gips eller fibergips. Även takkonstruktionen och bjälklagen är gjorda av trä.

Timmer är det mest traditionella byggmaterialet i Mellansverige. Stockarna görs för hand och knutas med yxa. Dessa knutar ser olika ut i varje region och ger husen karaktär.

Lamelltimmer består av långa remsor av trä som limmas ihop till en trästock. Det ger ett naturligt material, men som inte sväller och krymper så mycket vid ändrad luftfuktighet.

Trähus byggs utifrån en bärande stomme av träreglar, kompletterat med träpanel, gips eller fibergips. Även takkonstruktionen och bjälklagen är gjorda av trä.

Timmer är det mest traditionella byggmaterialet i Mellansverige. Stockarna görs för hand och knutas med yxa. Dessa knutar ser olika ut i varje region och ger husen karaktär.

Lamelltimmer består av långa remsor av trä som limmas ihop till en trästock. Det ger ett naturligt material, men som inte sväller och krymper så mycket vid ändrad luftfuktighet.

.

6 + 10 =

hej@byggahomes.se

00 46 247 - 10044

Tällbergsvägen 132

793 70  Tällberg

3 + 5 =

hej@byggahomes.se    |    00 46 247 10044

Tällbergsvägen 132   |   793 70  Tällberg   |   Sverige